Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving.

Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer.

Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van.

Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’.

De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’.

Overigens is de aanduiding ‘Engelse sfeer’ te beperkt, want we zingen ook liederen afkomstig uit Schotland, o.a. van de gemeenschap op het eiland Iona.

Groene kerkdienst

Wat was het mooi om weer Pasen te vieren. De kerk was goed gevuld en het was goed zingen!

Na deze paasvieringen leven we in de zgn. Paastijd. We gaan opnieuw ontdekken wat het betekent om te leven als opgestane mensen.

Zo vieren we op zondag 15 mei een groene dienst. We staan dan stil bij het thema ‘Genieten van genoeg’,

een andere (opgewekte!) levensstijl.

Graag tot ziens!

Pasen vieren

Pasen vieren we in de Bergkerk in drie vieringen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen.

In deze drie vieringen gaan we de weg door het donker naar het licht.

Op de Witte Donderdag vieren we de maaltijd. Muzikale medewerking wordt verleend door Peter Spierings (dwarsfluit).

Op de Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus. Wetend dat er zoveel lijden op onze wereld is. We horen van zijn liefde en trouw tot het einde.

Op de Paasmorgen wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen: ‘Licht in het donker, vlam van de hoop, vuur van de vrijheid, lamp voor mijn voeten’.

Pasen vieren is elk jaar weer: vieren dat het leven sterker is dan alle dood. Ongelooflijk en tegelijk hoopgevend – tegen de donkere luchten van vandaag. Pasen vieren is altijd actueel.

De diensten op Witte Donderdag 14 april en Goede Vrijdag 15 april beginnen om 19.30 uur.

De dienst op Paasmorgen 17 april begint om 10.00 uur. De cantorij werkt mee aan de diensten op vrijdag en paaszondag.

 

Kindernevendienst

Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Op de andere zondagen staat er een ‘kindernevendienstdoos’ op een tafel achterin de kerk. Met kleurplaten, bijbelverhalen, bijbel-in-stripvorm en puzzels.

Extra: ook op de Paasmorgen zal er Kindernevendienst zijn!

 

Bericht van overlijden

Ons bereikte onderstaand verdrietige bericht

Bericht van overlijden.
Op dinsdag 1 maart 2022 is overleden koster Leonore Brons.
Bijna 25 jaar was zij koster in de Bergkerk. Wat zullen we haar missen:
haar gastvrijheid, haar inzet, haar zorg en haar lach!
Leonore is 57 jaar geworden.

Het afscheid zal anders dan anders zijn.
Er is geen begrafenis of crematie, omdat Leonore haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap.
Wel zal er in de Bergkerk een afscheidsbijeenkomst zijn.
Datum en tijd zijn op dit moment nog niet bekend.

We gedenken haar met grote dankbaarheid!

Kerkenraad Bergkerk

Coronamaatregelen Bergkerk Den Haag

Naar de kerk zonder aanmelden!

Lieve gemeenteleden, met alle versoepelingen die bij de laatste persconferentie gekomen zijn, is het ook weer mogelijk om naar de kerk te gaan zonder dat u zich vooraf hoeft aan te melden. Ook kunnen we ná de kerkdienst weer samen koffiedrinken. En dat is fijn, want velen hebben dit gemist! 

De anderhalve meter en het mondkapje zijn geen verplichtingen meer. Wel wordt aangegeven dat het verstandig blijft om afstand te houden. In de kerk staan de stoelen daarom los in de ruimte. Als u dat prettig vindt, kunt u een stoel meer op afstand zetten. Maar ook kunnen mensen, die samen willen zitten, een paar stoelen bij elkaar plaatsen.En natuurlijk kunt u een mondkapje blijven dragen, als u dat als beter/veiliger ervaart.

Bij sommige activiteiten (koffie/maaltijd) vroegen we naar uw QR-code. Ook dat vervalt.

Een aantal zaken blijft zoals ze zijn:

  • de garderobe is niet in gebruik: u kunt uw jas over uw stoel hangen. 
  • de (drie) collectes vinden plaats bij de uitgang. 
  • blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest. 
  • we schudden elkaar nog niet de hand, ook niet bij de aanvang van de dienst (ambtsdrager/predikant) en bij het naar buiten gaan.

Op 15 maart komt een nieuw weegmoment. Misschien komt dan ook in bovenstaande zaken weer wat verruiming. En blijvend bent u welkom bij de uitzending van onze diensten via livestream en kerkomroep. 

 

Met een hartelijke groet! 

 

De kerkenraad van de Bergkerk