Erediensten

In onze zondagse vieringen klopt het hart van onze gemeente. Daarin voelen wij ons verbonden met de brede christelijke traditie en zoeken we naar vormen en manieren om vandaag de dag ons geloof authentiek en voor mens, planeet en samenleving relevant te delen en te vieren.

Zo gaan wij samen door het kerkelijk jaar, van feest tot feest. Ongeveer zes keer per jaar vieren we samen avondmaal, soms worden in onze diensten ook kinderen of volwassenen gedoopt.

Sommige diensten hebben een bijzonder karakter: door jongeren voorbereid, een dienst ‘Anders Vieren’, een ‘groene dienst’, een buurt-en-kerkdienst, of een dienst met een bijzonder muzikaal accent.

Elke eerste zondag van de maand (én met Pasen) is er Kindernevendienst. Dan is er tijdens de dienst ook een speciaal moment met en voor hen. Op de andere zondagen kunnen kinderen aan een tafel ín de kerkzaal aan de slag met de ‘pop up’- kindernevendienst: een doos met materialen staat voor hen klaar: boekjes, de bijbel in stripvorm, kleurplaten en puzzels. Voor meer info: oppas en kindernevendienst.

Iedere zondag na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar in de hal van de kerk onder het genot van een kopje koffie of thee.

De diensten zijn rechtstreeks en ook achteraf te beluisteren op kerkomroep.nl of te volgen via onze livestream.

Kerkmuziek/cantorij

De Cantorij is een groep zangers die ongeveer 10 keer per jaar de kerkdienst ondersteunt door gezongen elementen van de dienst voor hun rekening te nemen en door de gemeente te helpen om kennis te maken met nieuwe liederen.

De cantorij van de Bergkerk heeft een breed en internationaal repertoire uit de kerkmuziek: van Bach tot Oosterhuis, van onberijmde psalmen tot liederen uit het nieuwe Liedboek 2013, en van motetten tot liederen uit Taizé en Iona.

De cantorij kan versterking gebruiken bij alle stemgroepen. Iedereen die goed bij stem is en het leuk vindt om in groepsverband te zingen is welkom om mee te doen, vanuit onze wijkgemeente en ook van daarbuiten.

Interesse? Kom dan eens langs bij de repetitie op woensdagavond van 19:00 tot 20:15 uur in de benedenzaal van de Bergkerk. Van harte welkom!

Op zoek naar meer informatie? Neem contact op met onze cantor, die de repetities en de cantorijzang in de diensten leidt: Christi van der Hauw-Scheele, mail: Cantor, telefoon: (070) 354 64 62.

Bijzondere vieringen:

Groene diensten

Gezien de dreigende crises waar de klimaatverandering toe leidt, willen wij graag ons steentje aan een mentaliteitsverandering bijdragen. Onze daarvoor in het leven geroepen “Werkgroep Groene Kerk” organiseert daarom een keer per jaar een “Groene Dienst”, waarbij inhoudelijk extra nadruk wordt gelegd op de nodige mentaliteits- en gedragsveranderingen en wat wij zelf allemaal bij kunnen dragen aan de verduurzaming van de samenleving met de middelen die ons ter beschikking staan.

Buurt- en kerkdienst

In buurt-en-kerkhuis Bethel ontmoeten niet-kerkelijke en kerkelijke mensen elkaar. Ze delen elkaars gezelschap, zoals bij maaltijden, wisselen onderling ervaringen en gedachten uit, delen vreugde en verdriet en zien naar elkaar om. Mens-zijn, leven doe je samen. In een buurt-en-kerkdienst vieren we deze open en diaconale manier van kerk-en-samenleving. Er klinken op verrassende manieren stemmen van mensen (betrokken bij de voorbereiding) met verschillende achtergronden rondom belangrijke vragen van leven en samenleven.

Avondgebed in de sfeer van Taizé

Iedere maandag, 19.30 – ca. 20.30 uur, is er in de kapel een avondgebed in de sfeer van Taizé (in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30). Dit avondgebed wordt begeleid door leden van de voorbereidingsgroep van het Avondgebed. Van harte welkom!

Kliederkerk

Wat is kliederkerk?

Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit tijdens de dienst. Met meer generaties samen een Bijbelverhaal, of bijbels thema ontdekken op een creatieve manier. In Engeland noemen ze het ‘Messy Church’: rommelkerk. Het mag er dus best wat rommelig en gezellig chaotisch aan toegaan!

Wat doen we?

Kliederkerk vindt plaats tijdens een zondagse kerkdienst. In die tijd hebben we drie rondes: samen ontdekken, samen vieren, samen eten. In de eerste ronde staan creativiteit en spel centraal: voor kinderen en volwassenen samen. Zo verkennen we het thema. In de tweede ronde komen de diverse lijnen bij elkaar in een viering. Met de derde ronde, een eenvoudige maaltijd, of klein hapje eten, sluiten we de Kliederkerk af.

Wil je meer weten?

Nelleke van Kooij (jeugdwerk Den Haag-West), info@jeugdwerkdenhaagwest.nl // 06 10 235 321

Rondom de dienst

Crèche en kindernevendienst

CRÈCHE TIJDENS DE VIERING

In principe is er bij elke viering oppasmogelijkheid voor de jongste kinderen t/m 3 jaar in de crèche. U moet het wel van te voren even melden zodat we het kunnen regelen. Dat kan uiterlijk tot zaterdagochtend voor de komende zondagsdienst.

Hiervoor kunt U contact opnemen met Aaltje Visser, Crèche, telefoon: (06) 28 80 69 06.

KINDERNEVENDIENST

In de adventstijd en de 40 dagen tijd is er voor kinderen tussen ongeveer 4 en 12 jaar kindernevendienst. Samen gaan we aan de slag met een verhaal uit de Bijbel: door er over te vertellen, te praten, een spel te doen of te knutselen. Op de andere zondagen kunnen kinderen aan een tafel in de kerkzaal zelf aan de slag: een doos vol boekjes, bijbel in stripvorm, kleurplaten en puzzels staat klaar.

Op kerstavond is er een speciale kerstviering voor jong en oud.

Meer informatie kunt u krijgen bij de leiding van de kindernevendienst.

Rondje Zondag

Rondje Zondag is een jongerengroep vanaf 12 jaar. De groep komt 1 keer per maand bij elkaar op (meestal) de 2de zondag van de maand om 10 uur tijdens de dienst. De groep is met een eigen project bezig, maar helpt ook mee na de dienst en bij de Kliederkerk en de kerstviering voor jong en oud..Contact is er via een Whatsapp groep. Wil je meedoen? Laat het weten via Jeugdwerk Den Haag West.

Bloemen in de kerk

De bloemen in de kerk zijn elke week bestemd voor iemand die op welke manier dan ook een steuntje vanuit de gemeente kan gebruiken of die we graag eens in het zonnetje willen zetten. Suggesties voor de bestemming van de bloemengroet kunnen doorgegeven worden aan de predikant of aan de coördinator Omzien naar elkaar.

Bij deze bloemengroet hoort een kaart. Deze ligt op zondag in de hal van de kerk. U kunt voor of na de dienst uw naam (evt. met een berichtje) op de kaart schrijven. Deze kaart gaat dan mee met het bloemstukje.

Rond Pasen en Kerst ontvangen gemeenteleden van 80 jaar en ouder, en van wie een partner in de laatste twee jaar zijn overleden, een attentie.

Collectes in de eredienst

Ieder jaar in de vastentijd verzorgt de diaconie een eigen actie, afwisselend voor een buitenlands of binnenlands doel. De diaconie doet mee aan collectes van Kerk in Actie, zoals voor het Werelddiaconaat of de Zending. Regelmatig wordt er een extra collecte georganiseerd voor het geven van noodhulp in de wereld.

Naast landelijke collectes van Kerk in Actie worden ook lokale projecten ondersteund en voor het werk in de eigen gemeente geld ingezameld.

Voedselbank

Elke zondag staan er kratten in de Bergkerk om goederen te verzamelen voor de Voedselbank.

Autodienst

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen?

We hebben de mogelijk om u per auto op te halen (en natuurlijk weer thuis te brengen) of met het kerkbusje.

Neem hiervoor contact op met Klaar Rog, klaarrog@gmail.com, telefoon: (06) 19 07 41 09.

Hij kan u meer vertellen over de autodienst.

Kerkomroep en kerktelefoon en livestream

U kunt de diensten in de Bergkerk thuis `live’ meemaken. Er zijn drie mogelijkheden om de dienst thuis bij te wonen.

  • Kijken en luisteren kan op het internet via onze eigen livestream op ons eigen YouTube-kanaal. Klik daarvoor op deze link. U kunt zich op dit kanaal abonneren. Ook uitgesteld kijken van de dienst is mogelijk.
  • Luisteren kan via de kerkomroep via internet of met behulp van een kastje, de zogenaamde kerktelefoon. Voor de kerkomroep kunt u op deze link klikken of de site kerkomroep.nl bezoeken en dan bij “Vind uw kerk” “Bergkerk Den Haag” intoetsen en op het zoek-icoontje klikken. Zorg er wel voor dat het geluid op uw computer, laptop, tablet, of smartphone aanstaat. Op uw tablet of smartphone kunt u uiteraard ook gebruikmaken van de Kerkomroep-app.
  • Luisteren kan ook met behulp van een speciaal kastje, de zo genoemde kerktelefoon. De kastjes zijn eenvoudig te bedienen. Ze hebben een ingebouwde luidspreker en maken gebruik van uw telefoon- of internetaansluiting. U kunt gratis een kastje in bruikleen krijgen. Voor meer informatie over de kastjes kunt u contact opnemen met kerkrentmeester Bart Kappert. link
© Copyright - Bergkerk Den Haag