Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren.

Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest.

De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme,

van geestkracht en liefde.

Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?!

Om ook zo iets van die geestkracht uit te stralen.

Welkom!