Vanuit de Kunstgalerij

In de Kunstgalerij laten we zeven foto’s zien die Willem-Jan Huijssoon maakte tijdens zijn reis. Er naast is de beschrijving te lezen die hij schreef.

Een korte toelichting door Willem-Jan. Vorig jaar ben ik rondgetrokken in het Zuiden van de VS waarbij ik Georgia, Tennessee, Arkansas, Texas, Louisiana en Alabama heb bezocht. Daarmee zat ik in het hart van de strijd voor burgerrechten uit de jaren 60 met als belangrijke rode draad het leven van Martin Luther King. Een enorm indrukwekkend verhaal.

Voor geïnteresseerden hierbij de wat uitgebreidere beschrijving van de foto’s die in de kerkzaal te bewonderen zijn, Fotogalerij MLK jr

Namens de Kunstcommissie Anneloes Kappert en Marion Jongens

Mededeling aan wijkgemeente Bergkerk zondag 11 februari 2024

Beste gemeenteleden,

We hadden gehoopt u al eerder na de kerkdienst een mededeling te kunnen doen over het beroepingsproces, maar helaas duurde dat langer. Ook de inhoud van deze mededeling is anders dan we tot voor kort dachten. De beroepingscommissie had een goede predikant voor de Bergkerk gevonden. De kerkenraad deelde dat gevoel, en ook de Algemene Kerkenraad was akkoord met de gekozen predikant.

Maar totaal onverwacht, heeft de te beroepen predikant gekozen voor een andere functie. Dus voorlopig heeft de Bergkerk nog geen nieuwe predikant. Gelukkig blijft onze huidige tijdelijk predikant Marjan Zebregs bij haar uitspraak, dat ze blijft tot er een nieuwe predikant intrede doet. Ook nu dat langer duurt.

Omdat het nieuws, dat de beoogde predikant niet komt, nog heel vers is, kan de kerkenraad nu nog niets zeggen over het vervolg van ons beroepingsproces.

Op zondagmorgen 10 maart 2024 na de kerkdienst, komt er een gemeenteberaad, waarin we samen terugkijken op de eerste fase van het beroepingswerk en vooruitkijken naar het vervolg van het beroepingsproces.

Gesprekskring Bergkerk

Gesprekskring dinsdagmiddag 13 februari 15 uur tot 16.15 uur

In de komende gesprekskring spreken we over Matteüs H6, verzen 25 t/m 34: ‘Maak je geen zorgen …’. Ook spreken we over het verhaal ‘De meditatie van de koning’.

In tegenstelling tot de vorige keren, is het nu wel nodig, dat u zich vooraf aanmeldt.

Aanmelden voor maandag 12 februari 12.00 uur bij mij via een app of een SMS (06-2810 3371) of via de email: marjan.zebregs@xs4all.nl. Begin van de maandagmiddag krijgt u bericht of de gespreksgroep doorgaat.

Ds. Marjan Zebregs, tijdelijk predikant Bergkerk