Mededeling aan wijkgemeente Bergkerk zondag 11 februari 2024

Beste gemeenteleden,

We hadden gehoopt u al eerder na de kerkdienst een mededeling te kunnen doen over het beroepingsproces, maar helaas duurde dat langer. Ook de inhoud van deze mededeling is anders dan we tot voor kort dachten. De beroepingscommissie had een goede predikant voor de Bergkerk gevonden. De kerkenraad deelde dat gevoel, en ook de Algemene Kerkenraad was akkoord met de gekozen predikant.

Maar totaal onverwacht, heeft de te beroepen predikant gekozen voor een andere functie. Dus voorlopig heeft de Bergkerk nog geen nieuwe predikant. Gelukkig blijft onze huidige tijdelijk predikant Marjan Zebregs bij haar uitspraak, dat ze blijft tot er een nieuwe predikant intrede doet. Ook nu dat langer duurt.

Omdat het nieuws, dat de beoogde predikant niet komt, nog heel vers is, kan de kerkenraad nu nog niets zeggen over het vervolg van ons beroepingsproces.

Op zondagmorgen 10 maart 2024 na de kerkdienst, komt er een gemeenteberaad, waarin we samen terugkijken op de eerste fase van het beroepingswerk en vooruitkijken naar het vervolg van het beroepingsproces.