Welkom bij de KLIEDERKERK

Op zondag 26 juni is er Kliederkerk in buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) van 16.00 tot 18.00 uur.

Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit op een zondagmiddag: kinderen en volwassenen ontdekken samen een bijbelverhaal. Het programma duurt ongeveer twee uur. In die tijd gaan we ‘samen ontdekken, samen vieren, samen eten’. Thema is: ‘onderweg naar’. Zoveel mensen zijn onderweg naar een ander land! En waar wil jij naartoe? We beginnen met allerlei creatieve activiteiten voor jong en oud. En dat allemaal rond het bijbelverhaal over Ruth. Elke Kliederkerk sluiten we af met een korte viering en een eenvoudige maaltijd.

Iedereen is welkom: kinderen en ouders, jongeren en ouderen, mensen uit de buurt, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. En neem ook gerust nog iemand mee!

Deelname is gratis. Aanmelden kan t/m woensdag 22 juni bij: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.

Meer info bij: ds. Martine Nijveld, ds.nijveld@gmail.com

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang.

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.

De Commissie Haags Pionieren werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage en heeft als doelstelling het pionieren in Den Haag mogelijk te maken. In 2012 heeft de Synode van de Protestantse Kerk besloten om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft meerdere pioniersplekken en wil dit met instemming van de Algemene Kerkenraad blijven stimuleren.

Omdat het begrip Pionieren verschillende beelden oproept en de Protestantse Kerk in Den Haag een veelkleurige geloofsgemeenschap is, gebruiken we het Nieuw Kerkelijk Peil als gemeenschappelijke taal. Meer informatie staat op www.PTHU.nl of op www.protestantsekerk.nl onder Toekomstgericht gemeente zijn.

De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek (bij voldoende respons) een rapportage. Mogen we u vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen of de QR code te scannen. Alvast hartelijk dank.

naar enquête.

‘Lichte Zomerkost’

Welkom bij twee ‘lichte zomeravonden’ rond poëzie en bijbel!
In de zomer is het vaak rustiger. Veel mensen zijn een tijdje weg. Er zijn minder activiteiten. Vaste clubjes liggen stil.
Daarom bied ik juist in deze periode graag een tweetal avonden aan met als titel ‘lichte zomerkost’.
Wat doen we op deze avonden?
We lezen een korte bijbelpassage en gaan er met elkaar over in gesprek.
Daarna nemen we de tijd om één of meer gedichten te lezen, die aansluiten bij die bijbelpassage.
Vanuit de ervaring dat poëzie je weer heel andere dingen kan laten zien en voelen.
Deelnemers hoeven geen verstand van poëzie te hebben.
Een ‘open mind’ is genoeg!
We treffen elkaar in de Bergkerk op donderdag 23 juni en donderdag 30 juni (in een benedenzaal).
We beginnen om 20.00 uur en sluiten uiterlijk om 21.30 uur de avond weer af.
Ook als u/jij één van de twee avonden kunt? Van harte welkom!
Hartelijke groet, Martine Nijveld (graag opgeven bij: ds.nijveld@gmail.com)