Kerkgebouw Bergkerk

Daal en Bergselaan 50 A,

2565 AE Den Haag

070 360 62 84

ringleiding slechthorenden aanwezig

Predikante en diaconaal opbouwwerker

Predikante 

Martine Nijveld

Fuutlaan 3,
2566 SB Den Haag

070 779 07 24 / 06 16 733 742

me.nijveld@ziggo.nl

Werkdagen: ma, di, do, vrijdag / woe en za vrij

Diaconaal opbouwwerker:

Klaas Bruins

Buurt-en-kerkhuis Bethel

Thomas Schwenckestraat 28 en 30,
2563 BZ Den Haag

070 345 93 42//06 38 95 16 38

kbruins@stekdenhaag.nl

Overige personalia

Kerkmusici

Warner Fokkens, organist Bergkerk

010-2108589// 06 42 80 07 08

info@warnerfokkens.nl

www.warnerfokkens.nl

Christi van der Hauw-Scheele, cantor

070 354 64 62

jaap-christi@online.nl

Koster Bergkerk

Nelleke van Kooij

070 360 62 84

bergkerk@xs4all.nl

Ledenadministratie

Gerard Gutz

070 368 96 48

g.gutz@casema.nl

Kerkrentmeester

Bouke Posthuma

mail kerkrentmeester 

Voorzitter locatieraad Bergkerk

Aaltje Visser

elsevis@hotmail.com

070 323 32 20

Ineke Rog-Ammeraal

Aaltje Visser

elsevis@hotmail.com

070 323 32 20

Anja Drost-Born

tel. 070 – 325 19 65

haja.do@casema.nl

© Copyright - Bergkerk Den Haag