Kerkgebouw Bergkerk

Daal en Bergselaan 50 A,

2565 AE Den Haag

070 360 62 84

ringleiding slechthorenden aanwezig

Predikante en diaconaal opbouwwerker

Marjan Zebregs

te bereiken telefonisch via 06 28103371 en/of via de mail mailto:marjan.zebregs@xs4all.nl

Diaconaal opbouwwerker:

Klaas Bruins

Buurt-en-kerkhuis Bethel

Thomas Schwenckestraat 28 en 30,
2563 BZ Den Haag

070 345 93 42//06 38 95 16 38

kbruins@stekdenhaag.nl

Overige personalia

Kerkmusici

Warner Fokkens, organist Bergkerk

010-2108589// 06 42 80 07 08

info@warnerfokkens.nl

www.warnerfokkens.nl

Christi van der Hauw-Scheele, cantor

070 354 64 62

jaap-christi@online.nl

Koster Bergkerk

Nelleke van Kooij

070 360 62 84

Bergkerk2018@gmail.com

Ledenadministratie

Gerard Gutz

070 368 96 48

g.gutz@casema.nl

Kerkrentmeesters

De heer L. Kappert, voorzitter a.i.

De heer W.J. Huijssoon, 1e penningmeester

De heer C. Kaas, 2e penningmeester

De heer L. van der Kolk, lid

De heer H. Hartman, lid

Mevrouw J. Verhave-van Namen, notuliste

mail kerkrentmeesters 

Voorzitter locatieraad Bergkerk

Aaltje Visser

elsevis@hotmail.com

070 323 32 20

Ineke Rog-Ammeraal

Aaltje Visser

elsevis@hotmail.com

070 323 32 20

Anja Drost-Born

tel. 070 – 325 19 65

haja.do@casema.nl

Declaraties indienen via penningmeesterbergkerk@gmail.com

© Copyright - Bergkerk Den Haag