Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren.

Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest.

De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme,

van geestkracht en liefde.

Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?!

Om ook zo iets van die geestkracht uit te stralen.

Welkom!

Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving.

Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer.

Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van.

Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’.

De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’.

Overigens is de aanduiding ‘Engelse sfeer’ te beperkt, want we zingen ook liederen afkomstig uit Schotland, o.a. van de gemeenschap op het eiland Iona.