U bent van harte welkom bij onze activiteiten. We organiseren maaltijden en gespreksgroepen, concerten en inloopmomenten.

Agenda Bergkerk

In de agenda zijn alle erediensten en activiteiten die in de Bergkerk plaatsvinden te vinden. Let op: een enkele keer gaat het om activiteiten elders!

Koffieconcerten Warner Fokkens

Regelmatig trakteert de organist van de Bergkerk geïnteresseerden, aansluitend aan de zondagsdienst, op een koffieconcert. Daarbij is het gebruikelijk dat Warner vol vuur het schitterende Klop-orgel bespeelt.

Activiteiten voor kinderen en jongeren

In onze gemeente worden ook tal van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd. Check daarvoor de website van Jeugdwerk Den Haag – West

Groene Kerk

Groene en duurzame kerk

De Bergkerk en Bethel zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van groene kerken. Samen streven we naar een meer groene en duurzame manier van kerkzijn. In maart 2017 hebben we een ‘groene kerkdienst’ gehouden en ons aangemeld als groene kerk. We werken samen met de ‘groene’ Haagse Dominicus.

Waarom?

Wij vinden het van groot belang dat het bewustzijn rond het onderwerp groen en duurzaamheid breed wordt ervaren en gedragen in onze gemeente. Het vertalen van ideeën en ambities kan alleen succesvol zijn als de diverse raden, commissies én gemeenteleden meedenken, meepraten en meedoen.

Werkgroep Groene Kerk

Veranderen begint met beseffen. Om dit te stimuleren is er een werkgroep opgericht. Belangrijk deel van de activiteiten van de werkgroep bestaat uit het actief verspreiden van kennis over wat je als kerk en als individu kunt doen voor een beter en groener klimaat. Wij willen graag dat onze activiteiten leiden tot duidelijke effecten ten gunste van de toekomstige leefbaarheid van de aarde.

Waar zijn we mee bezig?

  1. Communicatie: Wij communiceren binnen de gemeente actief over duurzaamheid.
  2. Eigen huis: Een nulmeting van de gebouwen: Hoe is het nu met onze kerkelijk-ecologische voetafdruk. Met deze nulmeting gaan we kansen benutten en voorstellen doen om onze eigen huishouding groener te krijgen.
  3. Verbreden: Beraden over hoe duurzaamheid voor alle groepen in de samenleving/gemeente bereikbaar te maken is.
  4. Verkennen: We verkennen welke (maatschappelijke) organisaties ons kunnen helpen en met wie we samen op kunnen trekken.
  5. Activiteiten: Beraden over activiteiten die we in en voor de gemeente kunnen doen. (kennis- en werkbijeenkomsten etc.)

Een paar resultaten

  • Meewegen van energie en duurzaamheid in (ver)bouwmaatregelen;
  • Beplanten van tuin- en boomspiegels rond de kerk;
  • Bewuste keuzes voor de gebouwen (schoonmaak, afvalscheiding, verlichting);
  • Gebruik van Fair Trade producten;
  • Groene themabijeenkomsten voor gemeenteleden.

Wilt u meer weten, een idee aandragen, of meedoen? Stuur een mail naar groenekerkdenhaagwest@gmail.com.

© Copyright - Bergkerk Den Haag