• Welkom in de Bergkerk

Welkom bij de Bergkerk!

De Bergkerk is een gemeenschap van mensen die de brede christelijke traditiestroom ervaren als een spiritueel thuis. Als kerkgemeenschap willen we een huis zijn waar mensen inspiratie vinden voor een persoonlijk leven, eigentijds geloven en maatschappelijke betrokkenheid. Waar lief en leed wordt gedeeld, naar elkaar wordt omgezien en naastenliefde in de praktijk wordt gebracht. Zo proberen wij van betekenis te zijn voor mens en samenleving, in buurt en stad.

In de Bergkerk streven we naar een gevarieerd aanbod aan diensten en activiteiten. Wij vieren samen, luisteren op koffieconcerten naar mooie muziek, er zijn gespreksgroepen en ontmoetingsmomenten. We zamelen elke zondag spullen in voor de Voedselbank. En eens in de drie maanden is er Kliederkerk. Er kan geleerd, gelachen en gediscussieerd worden. Mensen kunnen hun talenten inzetten.

De Bergkerk is verbonden met buurt-en-kerkhuis Bethel (buurt-en-kerkhuis Bethel). Bethel is een huis met een lage drempel. Ook daar zijn maaltijden en inloopmomenten. En het Jeugdwerk heeft er de eigen plek, met o.a. Kidstime en zomerkamp. Ga naar de website van Jeugdwerk Den Haag West

Bergkerk en Bethel zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van groene kerken. Samen streven we naar een meer groene en duurzame manier van leven en kerkzijn.

In 2022 zette de kerkenraad haar visie op papier over de toekomst van de Bergkerk. Deze visie zal de komende jaren de leidraad zijn voor de kerkenraad. Het visiedocument leest u hier.

De regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk van de Protestantse Kerk Den Haag vindt u hier: Plaatselijke regeling d.d. 12-04-2024

Wat als een dierbare overlijdt, wie doet dan de uitvaart in deze vacaturetijd in de Bergkerk? Het antwoord is dat die bijzondere en belangrijke taak bij mij ligt als tijdelijk predikant van de Bergkerk. Als u een wens heeft voor een andere voorganger, dan kunt u dat met mij overleggen. Het belang van een passend afscheid staat daarbij voor mij voorop. Zie ook bij “Hoe zijn wij u van dienst?”

Ds. Marjan Zebregs

Agenda

jul 14 2024
10:00 - 11:00

Kerkdienst

Bergkerk Den Haag
jul 21 2024
10:00 - 11:00

Kerkdienst

Bergkerk Den Haag
Geen evenementen gevonden!

Kerkdienst iedere zondag, 10.00 uur

Van harte welkom bij onze kerkdiensten!

Alle diensten worden tevens live uitgezonden en kunt u volgen

via Youtube

en via de Kerkomroep

In het preekbeurtenoverzicht kunt u zien welke predikant u kunt verwachten:

Liturgie, wijkgroet en preek

Voor de liturgie en wijkgroet voor komende zondag alsmede een archief van eerdere liturgieën, wijkgroeten en preken:

Bergkerkkrant

Via de Bergkerkkrant informeren we u graag over activiteiten, kijken we terug en delen we ervaringen. U vindt ze op:

Laatste nieuws

Vluchtelingenopvang in buurt- en kerkhuis Bethel

De opstopping bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een situatie die pijn in het hart doet. Het vertrouwen dat er voor mensen op de vlucht menswaardige opvang is, wankelt al enige tijd. Er is wederom een beroep op de Haagse kerken gedaan om mee te werken aan tijdelijke (kleinschalige) opvang in of nabij het […]

Wezenlijk wandelen

Wezenlijk wandelen Vanaf zaterdag 3 augustus is er elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur een ‘Wezenlijke wandeling’, waar we stil kunnen zijn én kunnen praten over wezenlijke dingen, over onderwerpen die er toe doen. We lopen in duo’s of trio’s met onderweg een aantal keren een nieuwe inspiratiebron. In de traditie van […]

Vakantie predikant

Bericht t.a.v. ds. Marjan Zebregs. Ds. Zebregs gaat van 8 tot 29 juni genieten van haar vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba: Ineke Ammeraal, mail: ineke.ammeraal@gmail.com, tel.06-44246045. Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar een predikant.

Cantorij Zomerproject

Cantorij zomerproject De cantorij heeft op 9 juni haar laatste medewerking in de kerkdienst van het seizoen 2023-2024. Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. We zijn namelijk uitgenodigd om te zingen op de gezellige en vrolijke zomerzangmiddag in de Bergkerk op vrijdag 23 augustus. Daarvoor gaan we nog twee repetities door, dus […]

Vanuit de diaconie

De Diaconie onder woorden brengen in deze tijd: Van oorsprong betekent het dienen aan tafel, de volgelingen van Jezus zijn geroepen om elkaar en de Wereld te dienen. Een hele mooie zin vind ik: Diaconie is een dienst aan mensen door christenen uit liefde tot God. Nu de verzorgingsstaat een soort van afbouw laat zien […]

Actief worden / vrijwilligers-vacatures

U kunt op verschillende manieren actief meedoen in onze gemeente.

Er is in onze kerk werk in overvloed. Kunt u bijvoorbeeld goed koken, of heeft u financieel inzicht, bent u bouwkundig onderlegd, kunt u goed ‘klussen’, schrijft u met liefde, heeft een modern-klassieke kerk uw warme belangstelling, kunt u goed organiseren of gaat u graag met mensen om? Voor vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken, biedt onze kerk volop ruimte.

Regelmatig publiceren wij op deze website vacatures. Want vele handen maken licht werk, binnen onze kerkgemeenschap  zoeken wij voor verschillende taken en functies enthousiaste mensen:

Diaken Bergkerk

Voor de Bergkerk zoeken we een diaken, is dat iets voor u? Heeft u interesse? Neem contact op met onze scriba

Gastvrouw of gastheer bij de maaltijden

Ontmoeten, serveren, afwassen, lachen, gesprek, gezelligheid, in Buurt-en-kerkhuis Bethel. Informatie: Klaas Bruins

Lid worden

Wilt u lid worden? Dan heten wij u van harte welkom! Kom eens langs bij een van onze diensten of activiteiten of neem contact op met onze wijkpredikant  of onze ledenadministrateur.

Betrokkenheid tonen

Als kerkelijke gemeenschap proberen we er zo goed mogelijk te zijn voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. Om dat te realiseren zijn we afhankelijk van de inzet van vele mensen. U kunt uw betrokkenheid tonen met financiële steun en/of door actief te worden in onze gemeente.

De kerk heeft de ANBI status, zodat giften belastingaftrekbaar zijn.

© Copyright - Bergkerk Den Haag