Tijdelijke invulling pastoraat

Na het vertrek van ds. Martine Nijveld als wijkpredikant is de kerkenraad aan de slag gegaan om tijdelijke vervanging te regelen. Via het kerkelijk bureau werd contact gelegd met ds. Marja Flipse, momenteel nog in dienst is van de Kloosterkerk, die ons die ons zal bijstaan in het (crisis)pastoraat.

Verder is er via een overkoepelende instantie van de PKN, die beschikt over een aantal predikanten die tijdelijk kunnen worden ingezet in een gemeente,. Via hun bemiddeling hebben we een ambulant predikant gevonden in de persoon ds. Marjan Zebregs.

Na een fijn kennismakingsgesprek tussen het moderamen en ds. Zebregs is per 1 november haar werkzaamheden bij onze gemeente gestart. Zij doet op woensdag vanuit de Bergkerk haar werk voor onze gemeente, zoals onder andere het pastoraat. Zij zal tevens de kerkenraad begeleiden in de beroepingsprocedure. In de dienst van 13 november jl werden beide predikanten welkom geheten. ds. Marja Flipse en ds. Marjan Zebregs hebben in deze dienst hun verbintenis met de Bergkerk symbolisch bevestigd met het aansteken van een kaars aan de Paaskaars.

De kerkenraad is verheugd over hun komst en spreekt de wens uit dat ze beiden goede tijd bij ons mogen hebben.

Oproep vrijwilligers

Afgelopen woensdagavond heeft de Algemene Kerkenraad van Den Haag besloten om de huidige crisis in de asielopvang in Ter Apel, ontstaan door slecht beleid van de huidige en de vorige regering, te verlichten door tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden. In eerste instantie, op heel korte termijn, in Buurt-en-kerkhuis Bethel, op de iets langere termijn waarschijnlijk ook op andere locaties in Den Haag.

Opvang in de Bergkerk is niet in beeld.

De bedoeling is dat er voor de periode van maandag 12 september tot 1 oktober aan 20 vluchtelingen onderdak wordt geboden in Bethel. Om dat in goede banen te leiden is hulp van vrijwilligers (M/V) onmisbaar.

Het gaat om de volgende “taken”:

Handige handen: op maandag eind van de morgen / begin van de middag het in elkaar zetten van een aantal stapelbedden.

Sociale handen:

  • Helpen bij de inschrijving van de vluchtelingen (maandag eind van de middag?).

  • (Helpen bij) koken, langzamerhand aan de vluchtelingen overdragen. (eerste week).

  • Helpen bij schoonmaak (en stimuleren dat de vluchtelingen dat zelf oppakken).

  • Helpen bij wegwijs maken met winkels (eerste week?).

  • Nachtdienst: aanspreekpunt zijn voor nachtelijke problemen van de vluchtelingen.

  • Helpen bij wegwijs maken in de stad.

Aanmelden graag bij STEK via deze link: https://forms.gle/g4gpNWthdTCz79io8

of bij Cees Kaas, tel: (070) 3456 153, of c.kaas@telfort.nl

Omdat alles nog zeer vers en dus niet helemaal zeker is, is het goed om ook te kijken naar de meest recente informatie op de site van STEK. https://www.stekdenhaag.nl/home

Er wordt nu (vrijdagmiddag) een nieuw emailadres aangemaakt, namelijk crisisopvang@stekdenhaag.nl

STEK, voor STad En Kerk, is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerkelijke Gemeente Den Haag.

Kerkenraad Wijkgemeente Bergkerk

 

Lees hier het memo van Stek.

Vanuit de kerkenraad

Na een periode van 7 jaar zullen we met pijn in ons hart op 25 september afscheid nemen van onze
wijkpredikant ds. Martine Nijveld. We zullen haar gaan missen. We hebben 7 jaar fijn met haar
samen gewerkt. Behalve vele andere kwaliteiten, was zij ook heel goed in het ondersteunen van de
kerkenraad en wist zij ons vaak met een frisse blik te wijzen op andere mogelijkheden.
Zij zal op 9 oktober als predikant verbonden worden aan de Protestantse gemeente Oosterbeek-
Wolfheze.
Wij nodigen u uit om de afscheidsdienst, die zal gehouden worden op zondag 25 september om
10.00 uur in de Bergkerk bij te wonen. Voorafgaand zullen wij op zaterdagmiddag 24 september van
15.00 tot 17.00 uur onder genot van een drankje in de Bergkerk op informele wijze afscheid nemen
van ds. Martine en haar man Theus v.d. Broek. Ook daar bent u van harte welkom.

Ineke Rog (Scriba)

Doopdienst

Op zondag 21 augustus vieren we in de Bergkerk het feest van de doop.

Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en de kleine dopeling welkom te heten.

Welkom bij de KLIEDERKERK

Op zondag 26 juni is er Kliederkerk in buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) van 16.00 tot 18.00 uur.

Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit op een zondagmiddag: kinderen en volwassenen ontdekken samen een bijbelverhaal. Het programma duurt ongeveer twee uur. In die tijd gaan we ‘samen ontdekken, samen vieren, samen eten’. Thema is: ‘onderweg naar’. Zoveel mensen zijn onderweg naar een ander land! En waar wil jij naartoe? We beginnen met allerlei creatieve activiteiten voor jong en oud. En dat allemaal rond het bijbelverhaal over Ruth. Elke Kliederkerk sluiten we af met een korte viering en een eenvoudige maaltijd.

Iedereen is welkom: kinderen en ouders, jongeren en ouderen, mensen uit de buurt, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. En neem ook gerust nog iemand mee!

Deelname is gratis. Aanmelden kan t/m woensdag 22 juni bij: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl onder vermelding van: Kliederkerk, aantal volwassenen, aantal kinderen tot 12 jaar.

Meer info bij: ds. Martine Nijveld, ds.nijveld@gmail.com

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang.

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.

De Commissie Haags Pionieren werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage en heeft als doelstelling het pionieren in Den Haag mogelijk te maken. In 2012 heeft de Synode van de Protestantse Kerk besloten om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft meerdere pioniersplekken en wil dit met instemming van de Algemene Kerkenraad blijven stimuleren.

Omdat het begrip Pionieren verschillende beelden oproept en de Protestantse Kerk in Den Haag een veelkleurige geloofsgemeenschap is, gebruiken we het Nieuw Kerkelijk Peil als gemeenschappelijke taal. Meer informatie staat op www.PTHU.nl of op www.protestantsekerk.nl onder Toekomstgericht gemeente zijn.

De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek (bij voldoende respons) een rapportage. Mogen we u vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen of de QR code te scannen. Alvast hartelijk dank.

naar enquête.

‘Lichte Zomerkost’

Welkom bij twee ‘lichte zomeravonden’ rond poëzie en bijbel!
In de zomer is het vaak rustiger. Veel mensen zijn een tijdje weg. Er zijn minder activiteiten. Vaste clubjes liggen stil.
Daarom bied ik juist in deze periode graag een tweetal avonden aan met als titel ‘lichte zomerkost’.
Wat doen we op deze avonden?
We lezen een korte bijbelpassage en gaan er met elkaar over in gesprek.
Daarna nemen we de tijd om één of meer gedichten te lezen, die aansluiten bij die bijbelpassage.
Vanuit de ervaring dat poëzie je weer heel andere dingen kan laten zien en voelen.
Deelnemers hoeven geen verstand van poëzie te hebben.
Een ‘open mind’ is genoeg!
We treffen elkaar in de Bergkerk op donderdag 23 juni en donderdag 30 juni (in een benedenzaal).
We beginnen om 20.00 uur en sluiten uiterlijk om 21.30 uur de avond weer af.
Ook als u/jij één van de twee avonden kunt? Van harte welkom!
Hartelijke groet, Martine Nijveld (graag opgeven bij: ds.nijveld@gmail.com)

Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren.

Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest.

De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme,

van geestkracht en liefde.

Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?!

Om ook zo iets van die geestkracht uit te stralen.

Welkom!

Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving.

Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer.

Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van.

Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’.

De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’.

Overigens is de aanduiding ‘Engelse sfeer’ te beperkt, want we zingen ook liederen afkomstig uit Schotland, o.a. van de gemeenschap op het eiland Iona.