Vanuit de Kunstgalerij

In de Kunstgalerij laten we zeven foto’s zien die Willem-Jan Huijssoon maakte tijdens zijn reis. Er naast is de beschrijving te lezen die hij schreef.

Een korte toelichting door Willem-Jan. Vorig jaar ben ik rondgetrokken in het Zuiden van de VS waarbij ik Georgia, Tennessee, Arkansas, Texas, Louisiana en Alabama heb bezocht. Daarmee zat ik in het hart van de strijd voor burgerrechten uit de jaren 60 met als belangrijke rode draad het leven van Martin Luther King. Een enorm indrukwekkend verhaal.

Voor geïnteresseerden hierbij de wat uitgebreidere beschrijving van de foto’s die in de kerkzaal te bewonderen zijn, Fotogalerij MLK jr

Namens de Kunstcommissie Anneloes Kappert en Marion Jongens

Mededeling aan wijkgemeente Bergkerk zondag 11 februari 2024

Beste gemeenteleden,

We hadden gehoopt u al eerder na de kerkdienst een mededeling te kunnen doen over het beroepingsproces, maar helaas duurde dat langer. Ook de inhoud van deze mededeling is anders dan we tot voor kort dachten. De beroepingscommissie had een goede predikant voor de Bergkerk gevonden. De kerkenraad deelde dat gevoel, en ook de Algemene Kerkenraad was akkoord met de gekozen predikant.

Maar totaal onverwacht, heeft de te beroepen predikant gekozen voor een andere functie. Dus voorlopig heeft de Bergkerk nog geen nieuwe predikant. Gelukkig blijft onze huidige tijdelijk predikant Marjan Zebregs bij haar uitspraak, dat ze blijft tot er een nieuwe predikant intrede doet. Ook nu dat langer duurt.

Omdat het nieuws, dat de beoogde predikant niet komt, nog heel vers is, kan de kerkenraad nu nog niets zeggen over het vervolg van ons beroepingsproces.

Op zondagmorgen 10 maart 2024 na de kerkdienst, komt er een gemeenteberaad, waarin we samen terugkijken op de eerste fase van het beroepingswerk en vooruitkijken naar het vervolg van het beroepingsproces.

Gesprekskring Bergkerk

Gesprekskring dinsdagmiddag 13 februari 15 uur tot 16.15 uur

In de komende gesprekskring spreken we over Matteüs H6, verzen 25 t/m 34: ‘Maak je geen zorgen …’. Ook spreken we over het verhaal ‘De meditatie van de koning’.

In tegenstelling tot de vorige keren, is het nu wel nodig, dat u zich vooraf aanmeldt.

Aanmelden voor maandag 12 februari 12.00 uur bij mij via een app of een SMS (06-2810 3371) of via de email: marjan.zebregs@xs4all.nl. Begin van de maandagmiddag krijgt u bericht of de gespreksgroep doorgaat.

Ds. Marjan Zebregs, tijdelijk predikant Bergkerk

Cantorij zoekt dringend zangers.

Cantorij zoekt dringend ZANGERS!!
Altijd met plezier gezongen, of graag willen zingen maar het kwam er niet van, dan is dit uw kans. Met de cantorij kunt u het nu proberen.
Het kost u slechts een uurtje oefentijd. U bent van harte welkom op woensdagavond van 19 tot 20 uur in de benedenzaal van de Bergkerk.
Zingt u zelf niet meer maar weet u misschien iemand anders die het wel leuk zou vinden dan kunt u deze oproep onder de aandacht brengen.
Aanmelden en info bij Christi van der Hauw e-mail jaap-christi@online.nl

 

 

Uitwisselingsconcert met Gran Canaria in de Bergkerk

Op zondag 11 februari om 15.00 uur vindt er een heel bijzonder concert plaats in de Bergkerk.

Het betreft een uitwisselingsconcert met musici uit Gran Canaria.

In maart 2022 en mei 2023 heb ik een concert gegeven in de concertzaal van het Auditorium in Las Palmas met een studievriend van het Koninklijk Conservatorium, Jose Zarzo op de hoorn

en zijn collega Sebastián Gil, trompet. Er werd afgesproken dat zij het volgende jaar naar Nederland zouden komen. Op zondag 11 februari a.s. is het zover.

Helaas heeft Jose Zarzo verplichtingen in zijn orkest op Las Palmas, maar met Sebastián speel ik een bijzonder programma met o.a. Spaanse muziek.

U zult begrijpen dat we graag de Bergkerk vol zien lopen met enthousiaste en nieuwgierige mensen. Zo’n kans krijgt u niet snel weer.

Aanvang: 15.00 uur en toegangsprijs € 15,00. Na afloop zoals gebruikelijk een hapje en drankje.

Warner Fokkens

Vanuit de kerkenraad, Voorlopige begroting 2024

Beste gemeenteleden: Op 18 december j.l. heeft de algemene kerkenraad de PGG Begroting 2024 besproken met het doel deze voorlopig vast te stellen.

Het gaat om een voorlopig vaststellen omdat alle gemeenteleden vanaf 19 december tot en met 31 december in de gelegenheid worden gesteld hun mening over de begroting kenbaar te maken aan de algemene kerkenraad. In de eerste vergadering van 2024 vergadert de algemene kerkenraad vervolgens over de definitieve vaststelling van de begroting.

Reacties/meningen op de Begroting 2024 kunnen tot en met 31 december 2023 verzonden worden naar:

Per brief

Kerkelijk Bureau

Parkstraat 32

2514 JK  Den Haag

 Of 

Per e-mail

svandenhout@pkn-denhaag.nl o.v.v. PGG Begroting 2024

Tevens wordt de begroting vanaf 19 december op de algemene website gepubliceerd, onder: https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/documenten

 

Nieuws uit de kunstgalerij

KUNSTGALERIJ   IJSZEILERS

De komende wintermaanden kunnen we foto’s zien gemaakt door Susan van Dieren. Zij fotografeerde schepen die op ijs kunnen zeilen in de omgeving waar zij woont namelijk Monnickendam. Haar man Dirk Jan heeft ijszeilen als hobby en heeft deze hobby uit kunnen oefenen op het IJsselmeer en de Gouwzee. Ook al ziet het ijs er hobbelig uit er is veel actie te zien. De boot kocht hij van een man die teleurgesteld was dat hij de boot zo weinig kon gebruiken, maar daarna braken er goede tijden aan voor het ijszeilen. Leuk om zo de hobbies van familie te laten zien in de Kunstgalerij.

Namens de Kunstcommissie Anneloes Kappert en Marion Jongens

Nieuwe plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld

De kerkenraad heeft op 15 mei een voorlopige plaatselijke regeling vastgesteld.

Tijdens het eerstvolgende gemeenteberaad, waarvan de datum nog zal worden gecommuniceerd, kunt u inhoudelijk reageren. Daarna zal de kerkenraad de definitieve versie van de plaatselijke regeling vaststellen.

Hier kunt u de voorlopige versie lezen.

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang.

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.

De Commissie Haags Pionieren werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage en heeft als doelstelling het pionieren in Den Haag mogelijk te maken. In 2012 heeft de Synode van de Protestantse Kerk besloten om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft meerdere pioniersplekken en wil dit met instemming van de Algemene Kerkenraad blijven stimuleren.

Omdat het begrip Pionieren verschillende beelden oproept en de Protestantse Kerk in Den Haag een veelkleurige geloofsgemeenschap is, gebruiken we het Nieuw Kerkelijk Peil als gemeenschappelijke taal. Meer informatie staat op www.PTHU.nl of op www.protestantsekerk.nl onder Toekomstgericht gemeente zijn.

De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek (bij voldoende respons) een rapportage. Mogen we u vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen of de QR code te scannen. Alvast hartelijk dank.

naar enquête.

Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren.

Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest.

De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme,

van geestkracht en liefde.

Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?!

Om ook zo iets van die geestkracht uit te stralen.

Welkom!