Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang.

Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u vragen om deel te nemen aan een enquête.

De Commissie Haags Pionieren werkt in opdracht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage en heeft als doelstelling het pionieren in Den Haag mogelijk te maken. In 2012 heeft de Synode van de Protestantse Kerk besloten om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Ook de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft meerdere pioniersplekken en wil dit met instemming van de Algemene Kerkenraad blijven stimuleren.

Omdat het begrip Pionieren verschillende beelden oproept en de Protestantse Kerk in Den Haag een veelkleurige geloofsgemeenschap is, gebruiken we het Nieuw Kerkelijk Peil als gemeenschappelijke taal. Meer informatie staat op www.PTHU.nl of op www.protestantsekerk.nl onder Toekomstgericht gemeente zijn.

De enquête staat open van 7 juni tot 11 juli. Na de sluitingsdatum ontvangt elke gemeente, pioniersplek (bij voldoende respons) een rapportage. Mogen we u vragen om de enquête via onderstaande link in te vullen of de QR code te scannen. Alvast hartelijk dank.

naar enquête.