Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer.

Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van.

Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’.

De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’.

Overigens is de aanduiding ‘Engelse sfeer’ te beperkt, want we zingen ook liederen afkomstig uit Schotland, o.a. van de gemeenschap op het eiland Iona.