Oproep vanuit de cantorij

Zingen op weg naar Pasen

Vanouds is de 40 dagentijd een ingetogen, sobere en stille tijd. Maar dat geldt niet bepaald voor de cantorij.

Wij bereiden ons na deze zondag ‘laetare’ voor op de medewerking aan de Goede Vrijdagdienst en op de Paasmorgenviering.

Lijkt het u mooi om dit proces naar Pasen toe muzikaal met ons mee te beleven dan bent u van harte welkom op de repetities op woensdagavond van 19 –20 uur in de benedenzaal van de Bergkerk.

Info en aanmelden bij Christi van der Hauw-Scheele, E jaap-christi@online.nl