Vanuit de kerkenraad, Voorlopige begroting 2024

Beste gemeenteleden: Op 18 december j.l. heeft de algemene kerkenraad de PGG Begroting 2024 besproken met het doel deze voorlopig vast te stellen.

Het gaat om een voorlopig vaststellen omdat alle gemeenteleden vanaf 19 december tot en met 31 december in de gelegenheid worden gesteld hun mening over de begroting kenbaar te maken aan de algemene kerkenraad. In de eerste vergadering van 2024 vergadert de algemene kerkenraad vervolgens over de definitieve vaststelling van de begroting.

Reacties/meningen op de Begroting 2024 kunnen tot en met 31 december 2023 verzonden worden naar:

Per brief

Kerkelijk Bureau

Parkstraat 32

2514 JK  Den Haag

 Of 

Per e-mail

svandenhout@pkn-denhaag.nl o.v.v. PGG Begroting 2024

Tevens wordt de begroting vanaf 19 december op de algemene website gepubliceerd, onder: https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/documenten