Vakantie predikant

Bericht t.a.v. ds. Marjan Zebregs.

Ds. Zebregs gaat van 8 tot 29 juni genieten van haar vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met: Aaltje Visser, pastoraal contactpersoon, elsevis@hotmail.com, tel. 06-28806906.

Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar een predikant.