Tijdelijke invulling pastoraat

Na het vertrek van ds. Martine Nijveld als wijkpredikant is de kerkenraad aan de slag gegaan om tijdelijke vervanging te regelen. Via het kerkelijk bureau werd contact gelegd met ds. Marja Flipse, momenteel nog in dienst is van de Kloosterkerk, die ons die ons zal bijstaan in het (crisis)pastoraat.

Verder is er via een overkoepelende instantie van de PKN, die beschikt over een aantal predikanten die tijdelijk kunnen worden ingezet in een gemeente,. Via hun bemiddeling hebben we een ambulant predikant gevonden in de persoon ds. Marjan Zebregs.

Na een fijn kennismakingsgesprek tussen het moderamen en ds. Zebregs is per 1 november haar werkzaamheden bij onze gemeente gestart. Zij doet op woensdag vanuit de Bergkerk haar werk voor onze gemeente, zoals onder andere het pastoraat. Zij zal tevens de kerkenraad begeleiden in de beroepingsprocedure. In de dienst van 13 november jl werden beide predikanten welkom geheten. ds. Marja Flipse en ds. Marjan Zebregs hebben in deze dienst hun verbintenis met de Bergkerk symbolisch bevestigd met het aansteken van een kaars aan de Paaskaars.

De kerkenraad is verheugd over hun komst en spreekt de wens uit dat ze beiden goede tijd bij ons mogen hebben.