Nieuwe plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld

De kerkenraad heeft op 15 mei een voorlopige plaatselijke regeling vastgesteld.

Tijdens het eerstvolgende gemeenteberaad, waarvan de datum nog zal worden gecommuniceerd, kunt u inhoudelijk reageren. Daarna zal de kerkenraad de definitieve versie van de plaatselijke regeling vaststellen.

Hier kunt u de voorlopige versie lezen.