Gesprekskring Bergkerk

Graag nodigen we u in het seizoen 2023/2024 uit voor een gesprekskring één keer per maand op dinsdagmiddag in de Bergkerk onder leiding van Ds. Marjan Zebregs. Er is inloop vanaf 14.45 uur met koffie of thee en we beginnen om 15.00 uur. Na een (kort) rondje delen van hoe eenieder zich voelt, begint de kring met gebed. Daarna lezen we een Bijbeltekst en bespreken enkele vragen. Na de tweede ronde koffie of thee lezen we een verhaal met daarbij ook weer gespreksvragen. Rond 16.15 uur sluiten we af met het lezen van een passende tekst. Als u zich van tevoren aanmeldt bij marjan.zebregs@xs4all.nl,dan krijgt u de Bijbellezing en het verhaal met de bijbehorende vragen vooraf via de email toegestuurd. Spontaan aansluiten op dinsdagmiddag kan ook. Elke kring staat op zichzelf. Geen probleem dus, als u een keer verhinderd bent. Voor deelname aan de kring gelden geen vereisten, behalve er zin in hebben. De eerste keer was op dinsdag 29 augustus. De tweede keer is dinsdag 3 oktober vanaf 14.45 uur. Van harte welkom en graag tot ziens!

Ds. Marjan Zebregs, tijdelijk predikant Bergkerk

Datum

03 okt 2023

Tijd

14:45 - 16:15

Locatie

Bergkerk Den Haag
QR code
© Copyright - Bergkerk Den Haag