Doopdienst

Op zondag 21 augustus vieren we in de Bergkerk het feest van de doop.

Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en de kleine dopeling welkom te heten.