Artikelen door Janny van Ackooij

Vluchtelingenopvang in buurt- en kerkhuis Bethel

De opstopping bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een situatie die pijn in het hart doet. Het vertrouwen dat er voor mensen op de vlucht menswaardige opvang is, wankelt al enige tijd. Er is wederom een beroep op de Haagse kerken gedaan om mee te werken aan tijdelijke (kleinschalige) opvang in of nabij het […]

Wezenlijk wandelen

Wezenlijk wandelen Vanaf zaterdag 3 augustus is er elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur een ‘Wezenlijke wandeling’, waar we stil kunnen zijn én kunnen praten over wezenlijke dingen, over onderwerpen die er toe doen. We lopen in duo’s of trio’s met onderweg een aantal keren een nieuwe inspiratiebron. In de traditie van […]

Vakantie predikant

Bericht t.a.v. ds. Marjan Zebregs. Ds. Zebregs gaat van 8 tot 29 juni genieten van haar vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba: Ineke Ammeraal, mail: ineke.ammeraal@gmail.com, tel.06-44246045. Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar een predikant.

Cantorij Zomerproject

Cantorij zomerproject De cantorij heeft op 9 juni haar laatste medewerking in de kerkdienst van het seizoen 2023-2024. Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. We zijn namelijk uitgenodigd om te zingen op de gezellige en vrolijke zomerzangmiddag in de Bergkerk op vrijdag 23 augustus. Daarvoor gaan we nog twee repetities door, dus […]

Vanuit de diaconie

De Diaconie onder woorden brengen in deze tijd: Van oorsprong betekent het dienen aan tafel, de volgelingen van Jezus zijn geroepen om elkaar en de Wereld te dienen. Een hele mooie zin vind ik: Diaconie is een dienst aan mensen door christenen uit liefde tot God. Nu de verzorgingsstaat een soort van afbouw laat zien […]

Vanuit de Kunstcommissie

Van de kunstcommissie. “I have a dream”, de bekende uitspraak van de baptisten dominee Maarten Luther King. Wat is het toch fijn, als je je inspiratie en interesses kunt delen via de foto’s afgelopen weken getoond in de kerkzaal. Het leven van de dominee King werd weer even zichtbaar. Dank je wel Willem-Jan! Voor de […]

Stream van zondag 28 april

Stream van zondag 28 april Zondag 28 april ging er wat mis met de streaming, waardoor pas vanaf ongeveer het begin van de preek de kerkdienst de huiskamer binnenkwam. Gelukkig is het begin van de dienst wel opgenomen, op de eerste één à twee minuten na. Wie de (bijna gehele) dienst nog wil bekijken kan […]

Vanuit de Kunstgalerij

In de Kunstgalerij laten we zeven foto’s zien die Willem-Jan Huijssoon maakte tijdens zijn reis. Er naast is de beschrijving te lezen die hij schreef. Een korte toelichting door Willem-Jan. Vorig jaar ben ik rondgetrokken in het Zuiden van de VS waarbij ik Georgia, Tennessee, Arkansas, Texas, Louisiana en Alabama heb bezocht. Daarmee zat ik […]

Gesprekskring Bergkerk

Gesprekskring dinsdagmiddag 13 februari 15 uur tot 16.15 uur In de komende gesprekskring spreken we over Matteüs H6, verzen 25 t/m 34: ‘Maak je geen zorgen …’. Ook spreken we over het verhaal ‘De meditatie van de koning’. In tegenstelling tot de vorige keren, is het nu wel nodig, dat u zich vooraf aanmeldt. Aanmelden voor […]

Nieuws uit de kunstgalerij

KUNSTGALERIJ   IJSZEILERS De komende wintermaanden kunnen we foto’s zien gemaakt door Susan van Dieren. Zij fotografeerde schepen die op ijs kunnen zeilen in de omgeving waar zij woont namelijk Monnickendam. Haar man Dirk Jan heeft ijszeilen als hobby en heeft deze hobby uit kunnen oefenen op het IJsselmeer en de Gouwzee. Ook al ziet het […]