Artikelen door Herman

Nieuwe plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld

De kerkenraad heeft op 15 mei een voorlopige plaatselijke regeling vastgesteld. Tijdens het eerstvolgende gemeenteberaad, waarvan de datum nog zal worden gecommuniceerd, kunt u inhoudelijk reageren. Daarna zal de kerkenraad de definitieve versie van de plaatselijke regeling vaststellen. Hier kunt u de voorlopige versie lezen.

Oproep vrijwilligers

Afgelopen woensdagavond heeft de Algemene Kerkenraad van Den Haag besloten om de huidige crisis in de asielopvang in Ter Apel, ontstaan door slecht beleid van de huidige en de vorige regering, te verlichten door tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden. In eerste instantie, op heel korte termijn, in Buurt-en-kerkhuis Bethel, op de iets langere […]

Vanuit de kerkenraad

Na een periode van 7 jaar zullen we met pijn in ons hart op 25 september afscheid nemen van onze wijkpredikant ds. Martine Nijveld. We zullen haar gaan missen. We hebben 7 jaar fijn met haar samen gewerkt. Behalve vele andere kwaliteiten, was zij ook heel goed in het ondersteunen van de kerkenraad en wist […]

Doopdienst

Op zondag 21 augustus vieren we in de Bergkerk het feest van de doop. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en de kleine dopeling welkom te heten.

Welkom bij de KLIEDERKERK

Op zondag 26 juni is er Kliederkerk in buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat 28/30) van 16.00 tot 18.00 uur. Kliederkerk is een vrolijke en speelse activiteit op een zondagmiddag: kinderen en volwassenen ontdekken samen een bijbelverhaal. Het programma duurt ongeveer twee uur. In die tijd gaan we ‘samen ontdekken, samen vieren, samen eten’. Thema is: ‘onderweg […]

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang. Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u […]

‘Lichte Zomerkost’

Welkom bij twee ‘lichte zomeravonden’ rond poëzie en bijbel! In de zomer is het vaak rustiger. Veel mensen zijn een tijdje weg. Er zijn minder activiteiten. Vaste clubjes liggen stil. Daarom bied ik juist in deze periode graag een tweetal avonden aan met als titel ‘lichte zomerkost’. Wat doen we op deze avonden? We lezen […]

Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren. Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest. De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme, van geestkracht en liefde. Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?! Om ook […]

Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving. Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer. Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van. Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’. De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze […]