Artikelen door Herman

Mededeling aan wijkgemeente Bergkerk zondag 11 februari 2024

Beste gemeenteleden, We hadden gehoopt u al eerder na de kerkdienst een mededeling te kunnen doen over het beroepingsproces, maar helaas duurde dat langer. Ook de inhoud van deze mededeling is anders dan we tot voor kort dachten. De beroepingscommissie had een goede predikant voor de Bergkerk gevonden. De kerkenraad deelde dat gevoel, en ook […]

Cantorij zoekt dringend zangers.

Cantorij zoekt dringend ZANGERS!! Altijd met plezier gezongen, of graag willen zingen maar het kwam er niet van, dan is dit uw kans. Met de cantorij kunt u het nu proberen. Het kost u slechts een uurtje oefentijd. U bent van harte welkom op woensdagavond van 19 tot 20 uur in de benedenzaal van de […]

Uitwisselingsconcert met Gran Canaria in de Bergkerk

Op zondag 11 februari om 15.00 uur vindt er een heel bijzonder concert plaats in de Bergkerk. Het betreft een uitwisselingsconcert met musici uit Gran Canaria. In maart 2022 en mei 2023 heb ik een concert gegeven in de concertzaal van het Auditorium in Las Palmas met een studievriend van het Koninklijk Conservatorium, Jose Zarzo […]

Vanuit de kerkenraad, Voorlopige begroting 2024

Beste gemeenteleden: Op 18 december j.l. heeft de algemene kerkenraad de PGG Begroting 2024 besproken met het doel deze voorlopig vast te stellen. Het gaat om een voorlopig vaststellen omdat alle gemeenteleden vanaf 19 december tot en met 31 december in de gelegenheid worden gesteld hun mening over de begroting kenbaar te maken aan de algemene kerkenraad. […]

Nieuwe plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld

De kerkenraad heeft op 15 mei een voorlopige plaatselijke regeling vastgesteld. Tijdens het eerstvolgende gemeenteberaad, waarvan de datum nog zal worden gecommuniceerd, kunt u inhoudelijk reageren. Daarna zal de kerkenraad de definitieve versie van de plaatselijke regeling vaststellen. Hier kunt u de voorlopige versie lezen.

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang. Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u […]

Op weg naar Pinksteren

We gaan op weg naar Pinksteren. Op zondag 5 juni vieren we ook in de Bergkerk het Pinksterfeest. De liturgische kleur van dit feest is de kleur ‘rood’, kleur van geestdrift en enthousiasme, van geestkracht en liefde. Hoe mooi zou het dan niet zijn als we op deze dag een rood kledingstuk dragen?! Om ook […]

Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving. Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Kerkdienst in Engelse sfeer

Op zondag 22 mei vieren we een kerkdienst in Engelse sfeer. Dat deden we eerder in de adventsperiode en in de zomer. We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van. Samen met de cantorij zingen we liederen uit ‘dat land aan de overkant’. De liederen komen uit ons Liedboek en uit de bundels van Sytze […]

Groene kerkdienst

Wat was het mooi om weer Pasen te vieren. De kerk was goed gevuld en het was goed zingen! Na deze paasvieringen leven we in de zgn. Paastijd. We gaan opnieuw ontdekken wat het betekent om te leven als opgestane mensen. Zo vieren we op zondag 15 mei een groene dienst. We staan dan stil […]