Artikelen door Herman

Nieuwe plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld

De kerkenraad heeft op 15 mei een voorlopige plaatselijke regeling vastgesteld. Tijdens het eerstvolgende gemeenteberaad,waarvan de datum nog zal worden gecommuniceerd, kunt u inhoudelijk reageren. Daarna zal de kerkenraad de definitieve versie van de plaatselijke regeling vaststellen. Hier kun u de voorlopige versie lezen.

Tijdelijke invulling pastoraat

Na het vertrek van ds. Martine Nijveld als wijkpredikant is de kerkenraad aan de slag gegaan om tijdelijke vervanging te regelen. Via het kerkelijk bureau werd contact gelegd met ds. Marja Flipse, momenteel nog in dienst is van de Kloosterkerk, die ons die ons zal bijstaan in het (crisis)pastoraat. Verder is er via een overkoepelende […]

Oproep vrijwilligers

Afgelopen woensdagavond heeft de Algemene Kerkenraad van Den Haag besloten om de huidige crisis in de asielopvang in Ter Apel, ontstaan door slecht beleid van de huidige en de vorige regering, te verlichten door tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden. In eerste instantie, op heel korte termijn, in Buurt-en-kerkhuis Bethel, op de iets langere […]

Vanuit de kerkenraad

Na een periode van 7 jaar zullen we met pijn in ons hart op 25 september afscheid nemen van onze wijkpredikant ds. Martine Nijveld. We zullen haar gaan missen. We hebben 7 jaar fijn met haar samen gewerkt. Behalve vele andere kwaliteiten, was zij ook heel goed in het ondersteunen van de kerkenraad en wist […]

Pionieren in den Haag

Vanuit de algemene kerkenraad ontvingen wij onderstaande bericht. De enquête waarover het hier gaat heeft betrekking op het toekomstbestendig kerk zijn. Ook uw antwoord is hier van belang. Wat is de ‘presentie’ van de Protestantse Kerk in Den Haag? Als Commissie Haags Pionieren willen we hier graag inzicht in krijgen. En daarom willen we u […]

Koster (gastheer/gastvrouw) gezocht

Wij hebben als Protestantse Wijkgemeente Bergkerk een vacature voor de functie van koster. Het gaat hier om een functie voor 12 uur in de week. Meer over deze vacature is te lezen in deze PDF. Het wordt op prijs gesteld als u dit bericht deelt in uw omgeving. Namens kerkrentmeesters Protestantse Wijkgemeente Bergkerk

Bericht van overlijden

Ons bereikte onderstaand verdrietige bericht Bericht van overlijden. Op dinsdag 1 maart 2022 is overleden koster Leonore Brons. Bijna 25 jaar was zij koster in de Bergkerk. Wat zullen we haar missen: haar gastvrijheid, haar inzet, haar zorg en haar lach! Leonore is 57 jaar geworden. Het afscheid zal anders dan anders zijn. Er is […]