• Welkom in de Bergkerk

Welkom bij de Bergkerk!

De Bergkerk is een gemeenschap van mensen die de brede christelijke traditiestroom ervaren als een spiritueel thuis. Als kerkgemeenschap willen we een huis zijn waar mensen inspiratie vinden voor een persoonlijk leven, eigentijds geloven en maatschappelijke betrokkenheid. Waar lief en leed wordt gedeeld, naar elkaar wordt omgezien en naastenliefde in de praktijk wordt gebracht. Zo proberen wij van betekenis te zijn voor mens en samenleving, in buurt en stad.

Onze vorige predikant heeft zich hiervoor ingezet en zet haar talenten nu in voor een andere gemeente. Daarom zoeken wij nu naar een vreugdevolle, enthousiaste predikant. Hoort U de roep van God? Zie de links voor nadere informatie.

Advertentietekst

Profielschets

In de Bergkerk streven we naar een gevarieerd aanbod aan diensten en activiteiten. Wij vieren samen, luisteren op koffieconcerten naar mooie muziek, er zijn gespreksgroepen en ontmoetingsmomenten. We zamelen elke zondag spullen in voor de Voedselbank. En eens in de drie maanden is er Kliederkerk. Er kan geleerd, gelachen en gediscussieerd worden. Mensen kunnen hun talenten inzetten.

De Bergkerk is verbonden met buurt-en-kerkhuis Bethel (buurt-en-kerkhuis Bethel). Bethel is een huis met een lage drempel. Ook daar zijn maaltijden en inloopmomenten. En het Jeugdwerk heeft er de eigen plek, met o.a. Kidstime en zomerkamp. Ga naar de website van Jeugdwerk Den Haag West

Bergkerk en Bethel zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van groene kerken. Samen streven we naar een meer groene en duurzame manier van leven en kerkzijn.

In 2022 zette de kerkenraad haar visie op papier over de toekomst van de Bergkerk. Deze visie zal de komende jaren de leidraad zijn voor de kerkenraad. Het visiedocument leest u hier.

De regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk van de Protestantse Kerk Den Haag vindt u hier: Plaatselijke regeling d.d. 12-04-2024

Wat als een dierbare overlijdt, wie doet dan de uitvaart in deze vacaturetijd in de Bergkerk? Het antwoord is dat die bijzondere en belangrijke taak bij mij ligt als tijdelijk predikant van de Bergkerk. Als u een wens heeft voor een andere voorganger, dan kunt u dat met mij overleggen. Het belang van een passend afscheid staat daarbij voor mij voorop. Zie ook bij “Hoe zijn wij u van dienst?”

Ds. Marjan Zebregs

Agenda

apr 21 2024
10:00 - 11:00

Kerkdienst

Bergkerk Den Haag
apr 28 2024
10:00 - 11:00

Kerkdienst

Bergkerk Den Haag
Geen evenementen gevonden!

Kerkdienst iedere zondag, 10.00 uur

Van harte welkom bij onze kerkdiensten!

Alle diensten worden tevens live uitgezonden en kunt u volgen

via Youtube

en via de Kerkomroep

In het preekbeurtenoverzicht kunt u zien welke predikant u kunt verwachten:


Liturgie, wijkgroet en preek

Voor de liturgie en wijkgroet voor komende zondag alsmede een archief van eerdere liturgieën, wijkgroeten en preken:
Bergkerkkrant

Via de Bergkerkkrant informeren we u graag over activiteiten, kijken we terug en delen we ervaringen. U vindt ze op:


Laatste nieuws

Donderdag 11 april Koffiedrinken met een bijzondere invulling

Aanstaande donderdag is er weer het wekelijkse koffiedrinken vanaf half 11. Maar nu met een bijzondere invulling: ‘Bijbel lezen met het hart’ of Lectio Divina. Ds. Marjan begeleidt dit. Het samen Bijbel lezen begint om 11 uur. Na een uurtje kunt u blijven voor een simpele lunch. Wilt u zich uiterlijk dinsdag voor de lunch opgeven bij uw […]

Oproep vanuit de cantorij

Zingen op weg naar Pasen Vanouds is de 40 dagentijd een ingetogen, sobere en stille tijd. Maar dat geldt niet bepaald voor de cantorij. Wij bereiden ons na deze zondag ‘laetare’ voor op de medewerking aan de Goede Vrijdagdienst en op de Paasmorgenviering. Lijkt het u mooi om dit proces naar Pasen toe muzikaal met […]

Vanuit de Kunstgalerij

In de Kunstgalerij laten we zeven foto’s zien die Willem-Jan Huijssoon maakte tijdens zijn reis. Er naast is de beschrijving te lezen die hij schreef. Een korte toelichting door Willem-Jan. Vorig jaar ben ik rondgetrokken in het Zuiden van de VS waarbij ik Georgia, Tennessee, Arkansas, Texas, Louisiana en Alabama heb bezocht. Daarmee zat ik […]

Mededeling aan wijkgemeente Bergkerk zondag 11 februari 2024

Beste gemeenteleden, We hadden gehoopt u al eerder na de kerkdienst een mededeling te kunnen doen over het beroepingsproces, maar helaas duurde dat langer. Ook de inhoud van deze mededeling is anders dan we tot voor kort dachten. De beroepingscommissie had een goede predikant voor de Bergkerk gevonden. De kerkenraad deelde dat gevoel, en ook […]

Gesprekskring Bergkerk

Gesprekskring dinsdagmiddag 13 februari 15 uur tot 16.15 uur In de komende gesprekskring spreken we over Matteüs H6, verzen 25 t/m 34: ‘Maak je geen zorgen …’. Ook spreken we over het verhaal ‘De meditatie van de koning’. In tegenstelling tot de vorige keren, is het nu wel nodig, dat u zich vooraf aanmeldt. Aanmelden voor […]

Actief worden / vrijwilligers-vacatures

U kunt op verschillende manieren actief meedoen in onze gemeente.

Er is in onze kerk werk in overvloed. Kunt u bijvoorbeeld goed koken, of heeft u financieel inzicht, bent u bouwkundig onderlegd, kunt u goed ‘klussen’, schrijft u met liefde, heeft een modern-klassieke kerk uw warme belangstelling, kunt u goed organiseren of gaat u graag met mensen om? Voor vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken, biedt de onze kerk volop ruimte.

Regelmatig publiceren wij op deze website vacatures. Want vele handen maken licht werk, binnen onze kerkgemeenschap  zoeken wij voor verschillende taken en functies enthousiaste mensen:

Diaken Bergkerk

Voor de Bergkerk zoeken we een diaken, is dat iets voor u? Heeft u interesse? Neem contact op met onze scriba

Gastvrouw of gastheer bij de maaltijden

Ontmoeten, serveren, afwassen, lachen, gesprek, gezelligheid, in Buurt-en-kerkhuis Bethel. Informatie: Klaas Bruins

Lid worden

Wilt u lid worden? Dan heten wij u van harte welkom! Kom eens langs bij een van onze diensten of activiteiten of neem contact op met onze wijkpredikant  of onze ledenadministrateur.

Betrokkenheid tonen

Als kerkelijke gemeenschap proberen we er zo goed mogelijk te zijn voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. Om dat te realiseren zijn we afhankelijk van de inzet van vele mensen. U kunt uw betrokkenheid tonen met financiële steun en/of door actief te worden in onze gemeente.

De kerk heeft de ANBI status, zodat giften belastingaftrekbaar zijn.