Wezenlijk wandelen

Wezenlijk wandelen

Vanaf zaterdag 3 augustus is er elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur een ‘Wezenlijke wandeling’, waar we stil kunnen zijn én kunnen praten over wezenlijke dingen, over onderwerpen die er toe doen.

We lopen in duo’s of trio’s met onderweg een aantal keren een nieuwe inspiratiebron. In de traditie van de oecumenische geloofsgemeenschap Iona is dit een pelgrimage.

Vertrek en terugkomst is bij de Bergkerk. We wandelen ongeveer vijf kwartier. Bij slecht weer is er in de Bergkerk een alternatief.

Opgeven kan t/m de laatste zondag van de voorafgaande maand per app bij ds. Marjan Zebregs (06-2810 3371). Bij minder dan vier aanmeldingen, gaat de wandeling niet door. Mensen, die zich hebben opgegeven, ontvangen op maandag bericht, als het wandelen niet doorgaat.

 

Vakantie predikant

Bericht t.a.v. ds. Marjan Zebregs.

Ds. Zebregs gaat van 8 tot 29 juni genieten van haar vakantie. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba: Ineke Ammeraal, mail: ineke.ammeraal@gmail.com, tel.06-44246045. Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar een predikant.

Cantorij Zomerproject

Cantorij zomerproject

De cantorij heeft op 9 juni haar laatste medewerking in de kerkdienst van het seizoen 2023-2024.

Maar dat betekent niet dat we nu klaar zijn. We zijn namelijk uitgenodigd om te zingen op de gezellige en vrolijke zomerzangmiddag in de Bergkerk op vrijdag 23 augustus. Daarvoor gaan we nog twee repetities door, dus op woensdagavond 12 en 19 juni. Daarna houden we vakantie en komen weer bij elkaar op 14 en 21 augustus. Lijkt het je/u aardig om van de zomer eens mee te doen, meld je/u aan of kom langs op de genoemde woensdagavonden in de benedenzaal van de Bergkerk van 19 uur tot 20 uur.

Aanmelden en info bij: Christi van de Hauw-Scheele, e-mailadres jaap-christi@online.nl