Vanuit de diaconie

De Diaconie onder woorden brengen in deze tijd: Van oorsprong betekent het dienen aan tafel, de volgelingen van Jezus zijn geroepen om elkaar en de Wereld te dienen. Een hele mooie zin vind ik: Diaconie is een dienst aan mensen door christenen uit liefde tot God. Nu de verzorgingsstaat een soort van afbouw laat zien leeft de diaconie op. Vooral door STEK worden waar mogelijk groepen bijgestaan met ondersteuning van de kerken op die plek. De diaconie steunt financieel deze projecten. Wereldwijd is dat Caritas, Wilde ganzen, het Rode Kruis enz. Als je het verder uitdiept in details dan zijn daar aandacht momenten voor gevangenen, Voedselbank, opvang van een gezin enz. Wij zijn momenteel bezig met een 7 landen actie maar daar gaat U nog meer van horen.

Even voor U:  de Diakenen in beeld: Margriet is actief met alles wat rondom de Bethelkapel leeft, ook is ze actief betrokken bij de groene kerk en organiseert ze dagjes uit voor mensen. Margriet bewaakt en beheert ook het financiële plaatje wat erbij hoort. Durkje is vers van de pers, is actief voor de Bergkerk en staat open voor alles mits ze het qua tijd kan indelen in haar drukke leven. Ze bezoekt de vergaderingen van de Centrale Diaconie en gaat na de zomer haar plek in de eredienst innemen. Ze heeft mooie ideeën en is creatief in het oplossen daarvan. Gerdie is actief in de Bergkerk bij de maaltijd, de bloemen en versieringen in de Kerk, actief bij de Eredienst, ziet toe dat nieuw ingekomenen zich welkom voelen enz. We gaan er van uit dat mochten er vragen zijn over dit epistel U ons daar op kunt aanspreken.

Met vriendelijke groet van Uw Diakenen.

Vanuit de Kunstcommissie

Van de kunstcommissie.

“I have a dream”, de bekende uitspraak van de baptisten dominee Maarten Luther King.
Wat is het toch fijn, als je je inspiratie en interesses kunt delen via de foto’s afgelopen weken getoond in de kerkzaal. Het leven van de dominee King werd weer even zichtbaar. Dank je wel Willem-Jan!
Voor de komende tijd zijn er twee foto’s van schilderijen van zeegezichten.
Het zijn beelden van het zeegat in IJmuiden in de 19e eeuw. De schilderijen hangen in het stadhuis van Amsterdam. De schepen varen in de wilde branding tussen de pieren. Prachtig geschilderd door Pieter Cornelis Dommershuijzen (1834-1912) in 1878. Hij is vooral bekend van schilderijen met zee- en riviergezichten. Het derde schilderij is een moderne pastel van het strand in IJmuiden. Marion en Anneloes.

Stream van zondag 28 april

Stream van zondag 28 april

Zondag 28 april ging er wat mis met de streaming, waardoor pas vanaf ongeveer het begin van de preek de kerkdienst de huiskamer binnenkwam. Gelukkig is het begin van de dienst wel opgenomen, op de eerste één à twee minuten na. Wie de (bijna gehele) dienst nog wil bekijken kan dat via de site van de Bergkerk dus alsnog doen. Cees Kaas