Oproep vrijwilligers

Afgelopen woensdagavond heeft de Algemene Kerkenraad van Den Haag besloten om de huidige crisis in de asielopvang in Ter Apel, ontstaan door slecht beleid van de huidige en de vorige regering, te verlichten door tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden. In eerste instantie, op heel korte termijn, in Buurt-en-kerkhuis Bethel, op de iets langere termijn waarschijnlijk ook op andere locaties in Den Haag.

Opvang in de Bergkerk is niet in beeld.

De bedoeling is dat er voor de periode van maandag 12 september tot 1 oktober aan 20 vluchtelingen onderdak wordt geboden in Bethel. Om dat in goede banen te leiden is hulp van vrijwilligers (M/V) onmisbaar.

Het gaat om de volgende “taken”:

Handige handen: op maandag eind van de morgen / begin van de middag het in elkaar zetten van een aantal stapelbedden.

Sociale handen:

  • Helpen bij de inschrijving van de vluchtelingen (maandag eind van de middag?).

  • (Helpen bij) koken, langzamerhand aan de vluchtelingen overdragen. (eerste week).

  • Helpen bij schoonmaak (en stimuleren dat de vluchtelingen dat zelf oppakken).

  • Helpen bij wegwijs maken met winkels (eerste week?).

  • Nachtdienst: aanspreekpunt zijn voor nachtelijke problemen van de vluchtelingen.

  • Helpen bij wegwijs maken in de stad.

Aanmelden graag bij STEK via deze link: https://forms.gle/g4gpNWthdTCz79io8

of bij Cees Kaas, tel: (070) 3456 153, of c.kaas@telfort.nl

Omdat alles nog zeer vers en dus niet helemaal zeker is, is het goed om ook te kijken naar de meest recente informatie op de site van STEK. https://www.stekdenhaag.nl/home

Er wordt nu (vrijdagmiddag) een nieuw emailadres aangemaakt, namelijk crisisopvang@stekdenhaag.nl

STEK, voor STad En Kerk, is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerkelijke Gemeente Den Haag.

Kerkenraad Wijkgemeente Bergkerk

 

Lees hier het memo van Stek.